دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

عنوان برنامه: Ask us Anything – Knowing Brothers – Men on a Mission

تاریخ پخش: December 05, 2015 (14 آذر 94)

مدت زمان: 130 دقیقه

روز های پخش: شنبه ها

نمره 9.2 در MDL

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Lee Soo geun – Kim Hee chul

قسمت 241 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 240 اضافه شد.

Knowing Bros یک برنامه تلویزیونی است که در یک مدرسه قرار دارد . این برنامه قسمت های مختلفی داره ، به طور مثال از آیدل ها و افراد مشهور دعوت به عمل میاد و ازشون یه سری سوال هایی پرسیده میشه که باید به بهترین شکل ممکن به اون سوال پاسخ بدن . گاهی باید برای اثبات جوابی که دادن یه سری آزمایش های خنده دار رو پشت سر بگذارند و…

 

*

 
قسمت های سال 2017

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E57: 540p
E58: 540p
E59: 540p
E60: 540p
E61: 540p
E62: 540p
E63: 540p
E64: 540p
E65: 540p
E66: 540p
E67: 540p
E68: 540p
E69: 540p
E70: 540p

 

E71: 540p
E72: 540p
E73: 540p
E74: 540p
E75: 540p
E76: 540p
E77: 540p
E78: 540p
E79: 540p
E80: 540p

 

E81: 540p
E82: 540p
E83: 540p
E84: 540p
E85: 540p
E86: 540p
E87: 540p
E88: 540p
E89: 540p

 

E90: 540p
E91: 540p
E92: 540p
E93: 540p
E94: 540p
E95: 540p
E96: 540p
E97: 540p
E98: 540p
E99: 540p

 

E100: 540p
E101: 540p
E102: 540p
E103: 540p
E104: 540p
E105: 540p
E106: 540p
E107: 540p
E108: 540p

 

 

قسمت های سال 2018

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E109:540p
E110:540p
E111:540p
E112:540p
E113:540p
E114:540p
E115:540p
E116:540p
E117:540p
E118:540p
E119:540p
E120:540p

 

E121:540p
E122:540p
E123:540p
E124:540p
E125:540p
E126:540p
E127:540p
E128:540p
E129:540p
E130:540p

 

E131:540p
E132:540p
E133:540p
E134:540p
E135:540p
E136:540p
E137:540p
E138:540p
E139:540p
E140:540p

 

E141:540p
E142:540p
E143:540p
E144:540p
E145:540p
E146:540p
E147:540p
E148:540p
E149:540p
E150:540p

 

E151:540p
E152:540p
E153:540p
E154:540p
E155:540p720p
E156:540p
E157:540p
E158:540p
E159:540p720p
E160:540p

 

 

قسمت های سال 2019

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E161 : 540p
E162 : 540p
E163 : 540p
E164 : 540p
E165 : 540p
E166 : 540p
E167 : 540p
E168 : 540p
E169 : 540p
E170 : 540p
E171 : 540p
E172 : 540p
E173 : 540p
E174 : 540p
E175 : 540p
E176 : 540p
E177 : 540p
E178 : 540p
E179 : 540p
E180 : 540p
E181 : 540p
E182 : 540p
E183 : 540p
E184 : 540p
E185 : 540p
E186 : 540p
E187 : 540p
E188 : 540p
E189 : 540p
E190 : 540p
E191 : 540p
E192 : 540p
E193 : 540p

E194 : 540p  –  720p.x265

E195 : 540p  –  720p.x265

E196 : 540p  –  720p.x265

E197 : 540p  –  720p.x265

E198 : 540p  –  720p.x265

E199 : 540p  –  720p.x265

E200 : 540p  –  720p.x265

E201 : 540p  –  720p.x265

E202 : 540p  –  720p.x265

E203 : 540p  –  720p.x265

E204 : 540p  –  720p.x265

E205 : 540p  –  720p.x265

E206 : 540p  –  720p.x265

E207 : 540p  –  720p.x265

E208(Direct) : 540p  –  720p.x265

E208(uploadboy) : 540p  –  720p.x265

E209 : 540p  –  720p.x265

E210 : 540p  –  720p.x265

E211 : 540p  –  720p.x265

 

 

قسمت های سال 2020

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E212 : 540p  –  720p.x265

E213 : 540p  –  720p.x265

E214 : 540p  –  720p.x265

E215 : 540p  –  720p.x265

E216 : 540p  –  720p.x265

E217 : 540p  –  720p.x265

E218 : 480p  –  720p.x264

E219 : 480p  –  720p.x264

E220 : 480p  –  720p.x264

E221 : 480p  –  720p.x264

E222 : 480p  –  720p.x264

E223 : 480p  –  720p.x264

E224 : 480p  –  720p.x264

E225 : 480p  –  720p.x264

E226 : 480p  –  720p.x264

E227 : 480p  –  720p.x264

E228 : 480p  –  720p.x264

E229 : 480p  –  720p.x264

E230 : 480p  –  720p.x264

E231 : 480p  –  720p.x264

E232 : 480p  –  720p.x264

E233 : 480p  –  720p.x264

E234 : 480p  –  720p.x264

E235 : 480p  –  720p.x264

E236 : 480p  –  720p.x264

E237 : 480p  –  720p.x264

E238 : 480p  –  720p.x264

E239 : 480p  –  720p.x264

E240 : 480p  –  720p.x264

E241 : 480p  –  720p.x264

 

*

 

دانلود زیرنویس از سایت پروساب

 

*

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2018)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 109 – قسمت 110 – قسمت 111 – قسمت 112

قسمت 113قسمت 114قسمت 115قسمت 116

قسمت 117قسمت 118قسمت 119 قسمت 120

قسمت 121قسمت 122 – قسمت 123 – قسمت 124

قسمت 125 – قسمت 126

قسمت 127 (ترجمه از LabelSJ-WinnerCity)

قسمت 128 (ترجمه از barcode)

قسمت 129 (Rubyrose)

قسمت 130 (ترجمه از AOA_channel)

قسمت 131 (ترجمه از IFNT PERSIAN SUB)

قسمت 132 (ترجمه از LabelSJ.SjperSub)

قسمت 133

قسمت 134 (ترجمه از ApinkIran)

قسمت 135 (ترجمه از LabelSJ)

قسمت 136 (ترجمه از SJDreamland)

قسمت 137 (ترجمه از Labelsj – barcode)

قسمت 138 (ترجمه از Labelsj)

قسمت 139 (ترجمه از اپوس ساب)

قسمت 140 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 141 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 150 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از runningman): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 152 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 153 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 155 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از wannaoneiran): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 157 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 158 (ترجمه از دینگو و رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 159 (ترجمه از EXOLegend): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 159 (exo_persian_sub-SJDreamland): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 160 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2019)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 161 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 162 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 163 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 165 (ترجمه از  کانال رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 166 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 167 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 169 (ترجمه از بارکد و Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 171 ( ترجمه از labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 173 (ترجمه از barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 175 (ترجمه از رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 176 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 177 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 178 (ترجمه Labelsj-barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 179 (ترجمه barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 180 (ترجمه از barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 181 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 182 (ترجمه Labelsj-sjpersub) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 183 ( ترجمه از dingosub ) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 186 (ترجمه ازLabelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 188 (ترجمه از OFFICIALITZY – Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 190 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 (ترجمه sjdreamland و seventeen_ir ) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 195 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 196 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 197 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 198 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 199 ( ترجمه بارکد )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 200 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 201 ( ترجمه نویینگ ساب )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 202 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 203 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 204 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 206 ( ترجمه تیم AOA )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 207 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 208 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 209 (ترجمه رانینگ من و Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 210 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 211 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2020)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 212 (ترجمه SF9_LUV )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 213 ( Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 214 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 215 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 216 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 217 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 218 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 219 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 220 (ترجمه بهناز )    لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 221 (ترجمه رانینگ من و Labelsj) لینک مترجم – لینک مستقیم 

قسمت 222 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 223 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 224 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 225 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 226 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت227( Labelsj,Ohmygirl-8)لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 228 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 229 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 230 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 232 (ترجمه پروموویز)  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 233 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 238 (ترجمهMonstax_sub وLabels )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 239 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 240 (ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

 

*

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

*

 

آموزش خرید اشتراک VIP

.....................................

چند نکته که قبل از خرید باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید اشتراک حتما ار آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید اشتراک، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر بازهم مشکلتان رفع نشد، تنها از طریق ارسال تیکت در پنل جدید در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

1519
دیدگاه

875 دیدگاه ها
644 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
707 Comment authors
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
Zara

خیلی ممنون برای ترجمه قسمت 238 *_*
منتظر زیرنویس 237 هم میمونم لطفا اونم ترجمه کنید. با تشکر

F.aaaa

تروخدا زیرنویس قسمتی که بازیگرای سریال سونگ جی هیو هستن, قسمت 237 هم ترجمه کنیننننننننننن

هلیا

تو رو خدا قسمت 238 رو ترجمه کنید🙏🙏من خیلی وقته منتظرم

میم

باورم نمیشه !! اینهمه زیر نویس اومد بجز 238 — خیلیهامون همچنان منتظریم

majesty

من همش میخواستم بگم این دیسلایکا رو بردارین ولی میترسیدم دیسلایک بشم :)) آخیش چقد خوب شد

Mango

قسمت 187 ترجمه بارکد
https://xip.li/wzxxUj

Mango

خبر خوبببب،اول اینکه ساب 240 اومده و دوما لیبل اس جی تو کانالش گفت زیرنویس انگلیسی های قسمت های قبل اومده،ینی اونا رو هم ترجمه میکنن😃

Mango

قسمت 239
شمارو نمی دونم اما قسمت 239 خیلی برام عزیزه،چون بعد مدتی بالاخره همون هیچول پر انرژی و شاد برگشته بود.دیدید چقدر از والیبال خوشش اومده بود؟برق هیجان بود که تو چشماش موج میزد😃 فقط اونجاش که داد زد ماین 😂شیندونگ هم از کارهاش تعجب کرده بود که انقدر از یه ورزش خوشش اومده😂امیدوارم همیشه شاد و پر انرژی باشه

Sojo lover

***دوستان دقت کنید***
⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔
پیام تیم لیبل اس جی(گروه مترجم) که در کانالشون منتشر کردن:
به نظر خیلی ها نکته ی پست قبلی نویینگ رو نخوندن، عزیزان شما اگر منبع زیرنویس انگلیسی رو چک کنید از قسمت ۲۳۳ ترجمه نشده و ساب قسمت بعد ۲۳۳ قسمت ۲۳۹ هست. کسانی که ترجمه کردن به صورت هارد ساب و چندپارتی ساب زدن که هیچ قولی برای هیچ یک از اون قسمت ها نمیتونم بدم چون کار وقت گیره میدونیم قسمت های پر طرفداری بودن و ما تلاشمون رو میکنیم. زیرنویس نویینگ از منبع اصلی فعلا به روال قبل برگشته و دوباره داره ساب میشه. فرداهم منتظر قسمت ۲۴۰ باشید 💙
ادرس کانال برای دانلود مستقیم:labelsj

مریم

یه جمله زیر این برنامه بنویسید تا ابد ترجمه نخواهد شد هی هرروز امیدوارانه نیام چک کنم من

sheida

منتظر قسمت ۲۴۱ هستیم.با حضور جونگ هوا 😍😍♥️♥️♥️♥️♥️

میم

من واقعن قدردان زحمات مترجمهام. قسمت 238 اینهمه آیدول معروف و پرطرفدار هست. اولین بار میبینم بی تفاوت شده نسبت به این برنامه.

behdy

مترجمای عزیز زیرنویسای انگلیسی از قسمت ۲۳۴ تا ۲۴۰ قرار گرفته پس منتظر زیرنویسای شما هستیم
فایتینگ✊🏻

Saye S

چرا اینهمه قسمت بدون ساب هستن؟

Hadiseh
Fati*

چرا بعضی قسمتای قدیمی زیرنویس نداره؟ زیرنویسش هیچ جا نیست یعنی ساب نزدن کلا؟

Yeolheart

✔️دعوت به همکاری و کمک ✔️
سلام دوستان ،با یه گروهی از دوستداران نوینگ جمع شدیم برای ساب زدن این برنامه ، اگر کسی میتونه در ترجمه کمک کنه خوشحال میشیم به ناشناس این چنل پیام بدین..💥 (ترجمه هر قسمت بین چند نفر تقسیم میشه که از فشار کار کم شه) . صرفا بخاطر علاقه به این برنامه قراره ترجمه کنیم چون خودمونم مثه خیلیا از چشم انتطار ساب بودن خسته شدیم..
به حمایت نیاز داریم لطفا هرکسی میتونه حتما اعلام کنه.
آیدی تلگرام چنل : yeolheart
[email protected]

Mango

این قسمت هایی هست که پروموویز زیرنویس هاش رو نذاشته اما من دیدم و دوست داشتم،فعلا که کسی زیرنویس نمیزنه اگر اینا رو ندیدید ببینید(زیرنویس ها رو هم از کانال هایی مثل رانینگ من و بارکد و لیبل اس جی و F_KHJ گیر آوردم،خلاصه هر کدوم از یه جا اومده)

Spoiler

اون جیوون و کانگ کیون سانگ 18
شین سویول 20
ردولوت 21
23i.o.i
سانی و اندی 25
پارک جون هیونگ 26g.o.d
توایس 27
لاولیز 34
جیسو و گاین 43
اینفینیت 46
کیوهیون 47
داویچی و کانگتا48
یوری و چو سونگ هون49
شاینی50
ساخت موزیک ویدیو با هنرنمایی مومو دوست دختر هیچول51
جونگ سومین61
لیتوک و شیندونگ 62
لی جون و سوهیون 63
سو یه جی و اوه جیهو 65
کیم هی سان 66
هنری67
عمل به قولشون واسه ریتینگ پنج درصد 71
گرلز دی68
پارک سونگ وونگ و چه جونگ آن 72
سای75
توایس 76
74 BTOB
لی هونکگی 78
81Apink
زیکو و یونگ هوا 83
اکسو 85
مینو و تیانگ90
یو جون سانگ و جانگ یون جونگ91
هیونا و جی آر92
B1A4 93
97 tvxq
سوپر جونیور 100
جونهو و یون سه آه 105
جکسکیز106
نو سایون و هاها 133
سلب فایو 154
کویوته 168
کمدین ها لی یونگ جین،هوانگ جه سونگ،لی جین هو 193

Monbebe

اصلا زیرنویس انگلیسی ببینم بهتره این همه به چنل مونستا گفتم ترجمش کنن جواب ندادن چون نوشته بود ترجمه درخواستی نداریم

parisa

برای اونایی که دوست دارن قسمت 238 رو با زیرنویس انگلیسی ببین

پارت اول https://www.dailymotion.com/video/x7v2o2k
پارت دوم https://www.dailymotion.com/video/x7v2x1f
پارت سوم https://www.dailymotion.com/video/x7v2r43

زیرنویس 239 رو هم همون سایت اصلی که قبلا ترجمه میکرد منتشر کرده. امیدوارم زودتر زیرنویس فارسیش هم بیاد.